3704 | Ruinele mănăstirii lui Vintilă Vodă (1532), la podul peste Slănic, NV, sat/comuna Vintilă Vodă; Fosta mănăstire din Vintilă Vodă; Biserica „Sf. Nicolae”; Incintă fortificată – Zidu vechi; nr. 355, cătun Răghinari, sat/comună Vintilă Vodă

Stare actuală: Ruinele mănăstirii lui Vintilă Vodă (1532), la podul peste Slănic, NV, sat/comuna Vintilă Vodă; Fosta mănăstire din Vintilă Vodă; Biserica „Sf. Nicolae”; Incintă fortificată - Zidu vechi; nr. 355, cătun Răghinari, sat/comună Vintilă Vodă
cod LMI: BZ-II-s-B-02495; BZ-II-m-B-02494.01; BZ-II-a-B-02494; BZ-II-m-B-02494.04
Județ: Buzău
Anii de corespondență: 1921-1946
Cuprinsul dosarului: Județul Buzău, comuna Vintilă Vodă, cătun „Vintilă Vodă”, Biserica „Sf. Nicolae” (1846, ref. 1899). Comuna Vintilă Vodă, cătun Bodinești, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1769). Ruinele „Zidu Vechi”, Mănăstirea „Vintilă Vodă” (1532), comuna Vintilă Vodă; ruine Castelul „Vintilă Vodă”, comuna Vintilă Vodă. Chestionare, referate, corespondență, antemăsurători-devize. Relevee, schite, planuri, donații ale Ministerului Culturii și Cultelor și Episcopiei Buzău, deviz de consolidare în condiții speciale a bisericii „Sf. Nicolae” și casei parohiale. Recepționare lucrări, examinare pictură după cutremurul din 1940, etc. Plan de situație al terenului cu ruinele castelului Vintilă Vodă. Borderou de cheltuieli referitoare la săpăturile arheologice făcute la castelul Vintilă Vodă.
Nr. filelor: 119
Număr dosar: 3704