Dosare digitalizate din arhiva Comisiunii Monumentelor Istorice:

0057 | Biserica ”Sf. Ioan Botezătorul”, Amărăștii de Jos; Biserica ”Sf. Voievozi”, sat Amărăștii de Jos, comuna Amărăștii de Jos; Biserica ”Sf. Nicolae”, sat Amărăștii de Sus, comuna Amărăștii de Sus; Biserica ”Sf. Treime”, sat Cepari, comuna Cârlogani; Biserica ”Sf. Nicolae”, ”Sf. Ion”, sat Urdari, comuna Urdari; Biserica ”Sf. Nicolae”, sat Amărăștii de Jos, comuna Amărăști de Jos; Biserica ”Sf. Voievozi”, sat Amărăștii de Sus, comuna Amărăștii de Sus

0057 | Biserica ”Sf. Ioan Botezătorul”, Amărăștii de Jos; Biserica ”Sf. Voievozi”, sat Amărăștii de Jos, comuna Amărăștii de Jos; Biserica ”Sf. Nicolae”, sat Amărăștii de Sus, comuna Amărăștii de Sus; Biserica ”Sf. Treime”, sat Cepari, comuna Cârlogani; Biserica ”Sf. Nicolae”, ”Sf. Ion”, sat Urdari, comuna Urdari; Biserica ”Sf. Nicolae”, sat Amărăștii de Jos, comuna Amărăști de Jos; Biserica ”Sf. Voievozi”, sat Amărăștii de Sus, comuna Amărăștii de Sus

0064 | Mănăstirea Aninoasa, sat Aninoasa, comuna Aninosa; Mănăstirea Vieroși, sat aparținător Făgetu, oraș Mioveni; Biserica ”Adormirea Maicii Domnului” – Fundeni, municipiul Câmpulung; Biserica domnească ”Sf. Voievozi”, municipiul Câmpulung; Schitul Negru Vodă, sat Cetățeni, comuna Cetățeni; Ruinele bisericii de lemn ”Adormirea Maicii Domnului”, sat Gorganu, comuna Călinești; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Argeșelu, comuna Mărăcineni; Biserica ”Sf. Nicolae”, sat Hârtiești, comuna Hârtiești; Biserica ”Sf. Voievozi”, sat Călinești, comuna Călinești; Biserica „Sf. Trei Ierarhi”, sat Valea Pechii, comuna Schitu Golești; Biserica ”Sf. Voievozi”, sat Călinești, comuna Călinești ; Mănăstirea Negru Vodă, municipiul Câmpulung; Biserica ”Cuvioasa Paraschiva” a fostului schit Lacu Negru, sat Radu Negru; comuna Călinești; Biserica din satul Dragoslavele, comuna Dragoslavele, jud. Argeș

0064 | Mănăstirea Aninoasa, sat Aninoasa, comuna Aninosa; Mănăstirea Vieroși, sat aparținător Făgetu, oraș Mioveni; Biserica ”Adormirea Maicii Domnului” – Fundeni, municipiul Câmpulung; Biserica domnească ”Sf. Voievozi”, municipiul Câmpulung; Schitul Negru Vodă, sat Cetățeni, comuna Cetățeni; Ruinele bisericii de lemn ”Adormirea Maicii Domnului”, sat Gorganu, comuna Călinești; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Argeșelu, comuna Mărăcineni; Biserica ”Sf. Nicolae”, sat Hârtiești, comuna Hârtiești; Biserica ”Sf. Voievozi”, sat Călinești, comuna Călinești; Biserica „Sf. Trei Ierarhi”, sat Valea Pechii, comuna Schitu Golești; Biserica ”Sf. Voievozi”, sat Călinești, comuna Călinești ; Mănăstirea Negru Vodă, municipiul Câmpulung; Biserica ”Cuvioasa Paraschiva” a fostului schit Lacu Negru, sat Radu Negru; comuna Călinești; Biserica din satul Dragoslavele, comuna Dragoslavele, jud. Argeș