0313 | Biserica „Buna Vestire” a fostei mănăstiri Bisericani, sat Bisericani, comuna Alexandru cel Bun

Denumire: Biserica „Buna Vestire” a fostei mănăstiri Bisericani, sat Bisericani, comuna Alexandru cel Bun
cod LMI: NT-II-m-A-10591
Județ: Neamț
Anii de corespondență: 1921-1951
Cuprinsul dosarului: BISERICANI, jud. Neamţ. Căt. Pângărăcior, Bis. Buna Vestire, Sanatoriul. Chestionar, corespondenţă, ofertă, devize, instrucţiuni speciale, stare (zidăria, pictura, acoperişul). Reparaţii. Semnatari: D. Onciul, V. Drăghiceanu, N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru, St. Balş. Cu timbrele: de autor (1929) şi al „asistenţei sociale" (1922).
Nr. filelor: 57
Număr dosar: 0313