Uncategorized

1252 | Biserica „Sf. Grigore Decapolitul – Eleonul” a fostului schit Păpuşa, sat Bistrița, com. Costești; Biserica „Intrarea în Biserică”, sat Bistrița,com. Costești; Biserica „Sf. Îngeri”, sat Bistrița, com. Costești; Biserica „Intrarea în Biserică”, cartier Ciorobeşti, sat Pietreni, com. Costești; Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, sat Pietreni, com. Costești; Biserica „Sf. Nicolae” schit, sat Pietreni, com. Costești; Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, cartier Grușetu, sat/com. Costești

Tweet