Proiectul

Back up- Valorificarea arhivei Istorice a Comisiunii Monumentelor Istorice

Institutul Naţional al Patrimoniului a iniţiat un proiect multianual, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, cofinanţat de AFCN, ce are ca scop conservarea, protejarea şi valorificarea uneia dintre cele mai importante arhive istorice din România, arhiva Comisiunii Monumentelor Istorice.  De-a lungul celor 55 de ani de existenţă (1892-1948), Comisiunea Monumentelor Istorice (CMI) îşi va mări numărul de membri la 9 şi va avea membri corespondenţi în judeţele ţării. Arhiva Comisiunii Monumentelor Istorice este un uriaş depozit de informaţii istorice: studii istorice, devize, relevee, planuri, discuţii, decizii, etc., ce sunt conţinute în aceste dosare, referitoare la problemele de restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice.

Printre rezultatele  proiectului  amintim scanarea şi digitizarea a  peste 30.000 de documente ce aparţin arhivei Comisiunii Monumentelor Istorice

În afara rezultatelor tehnice ale proiectului, cea mai importantă realizare o reprezintă salvarea şi păstrarea acestei arhive, în condiţii de siguranţă maximă  şi păstrarea unor copii digitizate în condiţii optime, sigure. Enorma bogăţie informaţională existentă va putea fi punctul de plecare a unor teme de cercetare variate, pornind de la problemele stringente ale restaurării până la cele legate de tehnici şi de materiale de construcţie, la soluţii legate de restaurări, de consolidări, de întreaga problematică a monumentelor istorice.

ECHIPA PROIECTULUI ȘI PARTENERII

Institutul Național al Patrimoniului

Echipa de proiect:

Dr. Daniela Mihai, Manager

Dr. Florentina Udrea, Asistent manager

Dr. Adriana Vasiliu – Speteanu, membru

Andreea Popa, membru

Radu Tulai, membru

Ruxandra Şerban – DTP, scanare

Vasile Andrei, membru, site WEB

Iosef Kovacs, membru

Alin Saidac, membru

Iuliu Șerban, membru

Bogdan Șandric, membru

 

PARTENERI

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie

Dr. conferențiar universitarMarius Diaconescu

 

Servicii scanare/digitizare

S.C. AMERILEX SRL

S.C. AZERO SRL