Dâmbovița

2363 | Biserica „Sfântul Nicolae”, sat Merii, comuna Mogoșani; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Mogoșani, comuna Mogoșani; Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, sat Poroinica, comuna Mătăsaru; Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae”, „Sfânta Paraschiva” și „Sfântul Ioan”, sat Zăvoiu, comuna Mogoșani; Biserica „Cuvioasa Paraschiva” și „Sfântul Nicolae”, sat Tețcoiu, comuna Mătăsaru.

Tweet

2175 | Biserica „Cuvioasa Paraschiva” sat Lucieni, comuna Lucieni; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Mogoșești, comuna Dragomirești; Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul”, sat Viișoara, comuna Ulmi; Biserică, sat Lucieni, comuna Lucieni; Biserica „Sfântul Vasile”, sat Ungureni, comuna Dragomirești; Biserică, sat Râncăciov, comuna Dragomirești; Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” sat Mislea, comuna necunoscută; Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” sat Mislea, comuna Cobia

Tweet