Prahova

3404 | Biserica „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, sat Stăncești, comuna Târgșoru Vechi; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Zahanaua, comuna Târgșoru Vechi; Biserica „Sf. Nicolae”, sat târgșoru Vechi, comuna Târgșoru Vechi; Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi „Sf. Ierarh Nicolae” a Mănăstirii Turnu – a lui Antonie Vodă (1669-1672), Ruinele Bisericii Albe (1570), Ruinele Bisericii lui Mihnea Turcitul-Biserica Roşie (sf. sec. XVI), sat Târgșoru Vechi, comuna Târgșoru Vechi.

Tweet