Vâlcea

3133 | Biserica „Sf. Nicolae” a fostei Mănăstiri Slătioarele, sat Slătioarele, oraș Ocnele Mari; Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, sat Slătioara, comuna Slătioara; Biserica „Sf. Gheorghe”, sat Slătioara, comuna Slătioara; Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, sat Gorunești, comuna Slătioara (cartier Viorești); Biserica de lemn „Buna Vestire”, sat Slătioara, comuna Slătioara; Biserica de lemn „Sf. Dumitru”, „Sf. Gheorghe”, sat Gorunești, comuna Slătioara; Biserica „Sf. Voievozi” (reconstr. 1973), sat Fometești, comuna Slătioara; Biserica de lemn „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, sat Fometești, comuna Slătioara.

Tweet

2921 | Mănăstirea Hurezi, sat aparținător Romanii de Jos, oraș Horezu; Mănăstirea Strâmba, sat Strâmba Jiu, comuna Turceni; Mănăstirea Călui, sat Călui, comuna Călui; Mănăstirea Polovragi, sat Polovragi, comuna Polovragi; Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul”, oraș Târgu Cărbunești; Mănăstirea Surpatele, sat Surpatele, comuna Frâncești; Mănăstirea „Dintr-un Lemn”, sat Dezrobiți, comuna Frâncești; Biserica „Sfântul Nicolae” a fostei mănăstiri Slătioarele, localitate componentă Slătioarele, oraș Ocnele Mari; Mănăstirea Sărăcinești, sat Valea Cheii, comuna Păușești-Măglași; Biserica „Sfinții Voievozi” a fostului schit Ciutura, sat Ciutura, comuna Vârvoru de Jos; Mănăstirea Govora, sat Scărișoara, comuna Mihăești

Tweet