3220 | Biserica „Cuv. Paraschiva” și „Sf. Muc. Teodor Tiron” (Biserica Mică), Biserica „Cuv. Paraschiva” (Biserica Mare), sat Strâmbeni, comuna Căldăraru

cod LMI: AG-II-m-B-13800
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1921-1936
Cuprinsul dosarului: Județul Teleorman, comuna Strâmbeni, Parohia Strâmbeni I Biserica din deal „Cuvioasa Paraschiva” (1840). Parohia Strâmbeni II, Biserica din vale „Cuvioasa Paraschiva și Sf. Muc. Teodor Tiron” (1816). Chestionare. Corespondență - aviz pentru restaurarea picturii bisericii Parohiei Strâmbeni II. Ofertă/ memoriu pictură. Referat. Deviz. Schițe, plan biserică. Corespondneță - parohia solicită refacerea devizului. Caiet de sarcini pentru lucrările de pictură la biserica Strâmbeni II.
Nr. filelor: 27
Număr dosar: 3220