3479 |

Județ: Tulcea
Anii de corespondență: 1928 - 1939
Cuprinsul dosarului: Județul Tulcea, oraș Tulcea, Monumentul „Reanexarea Dobrogei” (1899). Corespondență între Primăria Comunei Urbane Tulcea, Ministerul Cultelor, Prefectura Județului Tulcea, Serviciul Tehnic al Comisiunii Monumentelor Istorice privind reconstrcuția monumentului „Reanexării Dobrogei”. Referat. Caiet de sarcini. Corespondență între Prefectura Tulcea și Ministerul Cultelor, în vederea realizării unei troițe în Tulcea, care să marcheze osuarul eroilor din Primul Război Mondial. Corespondență între Prefectura Tulcea și Comisiune privind reconstruirea Monumentului „Mircea cel Bătrân”, distrus de război.
Observații: Monumentul lui Mircea cel Bătrân, Tulcea a fost ridicat în anii 1900 - 1902 pe locul numit până în 1947 Piaţa Mircea (astăzi, intersecţia Str. Isaccei, Antipa, Păcii şi 14 Noiembrie). Monumentul avea un soclu de 5 m, alcătuit din blocuri de granit; statuia, înaltă de 4 m, îl reprezenta pe domnitor în armură, cu mantia pe umăr, cu coroana princiară pe cap, cu sabia în mâna stângă şi buzduganul în mâna dreaptă. La baza soclului erau amplasaţi doi lei ţinând sub labe trofee obţinute de domnitor în luptele cu duşmanul. În faţa monumentului era plasată o placă de bronz pe care era gravată titulatura domnitorului „Io Mircea Mare Voievod şi Domn de amândouă părţile de peste toată Dunărea până la Marea cea Mare şi cetatea Darstorului stăpânitor”. Distrus de către trupele de ocupaţie în 1916-1918,  din monument a rămas doar soclul ce se mai păstrează şi azi în parcul de pe strada Păcii, vis-à-vis de sediul actual al Prefecturii. Cu toată strădania unor comitete de iniţiativă constituite în perioada interbelică, monumentul nu a mai fost refăcut. În anul 1940, pe soclul monumentului a fost amplasată, pentru scurt timp statuia Regelui Ferdinand I, adusă de la Ismail. Actuala statuie ecvestră a lui Mircea cel Bătrân din centrul oraşului este opera sculptorului Ion Jalea şi a fost dezvelită la 1 decembrie 1972. Pe frontispiciul piedestalului, pe o placă de marmură, este scris „Mircea cel Bătrân. Domn al Ţării Româneşti 1386 – 1418”. O iniţiativă a Fundaţiei “Galeriile Acum” în 2002 de a reface monumentul din 1902 s-a finalizat, din păcate, cu un monument ce nu respecta proporţiile şi nici toate elementele acestuia.
Nr. filelor: 18
Număr dosar: 3479