3489 | Biserica „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” (1517, rep. 1563, 1815), sat/comuna Snagov, pe insulă; Biserica „Naşterea Maicii Domnului” (sec. XVI, rec. sec. XVII, ref. 1813) a fostului schit Turbaţi (Turbatele), str. Intrarea Mănăstirea Turbaţi 3, sat Siliștea Smagovului, comuna Gruiu.

cod LMI: IF-II-m-A-15310; IF-II-m-A-15312.01
Județ: Ilfofv
Anii de corespondență: 1915-1932
Cuprinsul dosarului: Județul Ilfov, comuna Turbați, cătun Insula Snagov, Biserica filială „Intrarea în Biserică” (1547). Chestionar. Corespondență între Ministerul Cultelor, Comisiunea Monumentelor Istorice și Parohia comunei Turbați. Comuna Turbați, cătun Turbați, Biserica „Nașterea Maicii Domnului” (1693). Deviz pentru reparațiunile necesare la biserica din curtea cimitirului comuna Turbați. Schițe, planuri.
Nr. filelor: 21
Număr dosar: 3489