3496 | Biserica reformată „Turda Veche” (sec. XV), str. Haşdeu Petriceicu Bogdan 1, municipiul Turda; Biserica reformată „Turda Nouă” (1504), str. Basarabiei 12, municipiul Turda

cod LMI: CJ-II-m-A-07793; CJ-II-m-B-07789
Județ: Cluj
Anii de corespondență: 1940 - 1951
Cuprinsul dosarului: Județul Cluj, Turda Veche, Biserica Reformată (Calvină), str. Hașdeu 11.Corespondență între Ministerul Sănătății și Ocrotirii Sociale, Ministerul Cultelor, Comisiunea Monumentlor Istorice, referitoare la demolarea respectiv consolidarea unui zid al bisericii reformate, monument istoric. Referate. Biserica reformată (Turda Nouă) - fostă Mănăstire catolică. Referat.
Nr. filelor: 12
Număr dosar: 3496