3503 | Situl arheologic de la Turnu Măgurele, punct „Turnu”, la 3 km SV de oraş, în apropierea Dunării

cod LMI: TR-I-s-A-14229
Județ: Teleorman
Anii de corespondență: 1936-1939
Cuprinsul dosarului: Județul Teleorman, Cetatea „Turnu Măgurele”. Corespondență între Primăria orașului Turnu Măgurele, Ținutul Bucegi, Ministerul Cultelor, Comisiunea Monumentelor Istorice, Prefectura Teleorman. Referat săpături arheologice. Evaluare aproximativă pentru lucrările de definitivare a săpăturilor arheologice de la Turnu Măgurele, arhitect Horia Teodoru. Deviz estimativ. Schițe.
Nr. filelor: 21
Număr dosar: 3503