3541 | Biserica „Sf. Trei Ierarhi”, sat Țolești, comuna Forăști; Biserica din lemn „Adormirea Maicii Domnului”, sat Nigotești, comuna Vadu Moldovei

Stare actuală: Biserica din lemn „Sf. Nicolae”, sat Ioneasa, comuna Vadu Moldovei, județul Suceava - dărâmată
Județ: Suceva
Anii de corespondență: 1921-1937
Cuprinsul dosarului: Județul Suceava, comuna Uidești, cătunul Țolești, Biserica „Sf. Trei Ierarhi” (1854). Chestionar. Cătunul Nigotești, Biserica din lemn „Adormirea Maicii Domnului” (1763). Chestionar. Cătunul Ioneasa, Biserica din lemn „Sf. Nicolae” (circa 1821, reparată în 1913). Chestionar. Județul Baia, comuna Ciumulești, sat Ioneasa, Biserica din lemn „Sf. Nicolae”. Corespondență între Parohia Ioneasa și CMI privind aprobarea declasării și dărâmării bisericii din cauza degradării accentuate.
Observații: În prezent, satul Țolești face parte din comuna Forăști, înființată în 1961. De asemenea, satele Nigotești și Ioneasa sunt integrate comunei Vadu Moldovei. Județul Baia (Regatul României), cu reședința de județ orașul Fălticeni.
Nr. filelor: 21
Număr dosar: 3541