3574 | Biserica „Adormirea Maicii Domnului-Lereni”, sat Urlueni, comuna Bârla

Stare actuală: Bisericile din lemn „Sf. Theodor Tiron” și „Sf. Cuvioasa Paraschiva”, sat Urlueni, comuna Bârla, județul Argeș - Dispărute;
cod LMI: AG-II-m-A-13823
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1921-1943
Cuprinsul dosarului: Județul Teleorman, comuna Urlueni, Cătunul Lereni, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1783-1787). Chestionar. Corespondență între Parohia Urlueni și CMI referitoare la restaurarea bisericii. Antemăsurători-devize - consolidare după cutremurul din anul 1940 (arhitect Em. T. Costescu). Cătunul Tomești, Biserica din lemn „Sf. Cuvioasa Paraschiva” (1757). Chestionar. Adresă, referat, deviz privind repararea acoperișului. Cătunul Izbășești, Biserica din lemn „Adormirea Maicii Domnului”. Chestionar. Cătunul Olcești, Biserica din lemn „Sf. Teodor Tiron” (1908 - reparații).
Observații: După 1968, satul Urlueni (comasat cu Lereni, Tomești și Olcești) a fost integrat comunei Bârla, județul Argeș. În prezent, satul Izbășești aparține comunei Stolnici, județul Argeș. Cătunul Olcești n-a putut fi identificat pe teren.
Nr. filelor: 55
Număr dosar: 3574