3628 | Mănăstirea Barbu „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”, sat Leiculești, comuna Tisău.

cod LMI: BZ-II-a-B-02418
Județ: Buzău
Anii de corespondență: 1921-1948
Cuprinsul dosarului: Județul Brașov, comuna Grăjdana, Mănăstirea Barbu „Sfinții Voievozi”(1662). Adresă privind refacerea clopotniței de la M-rea Barbu semnată de Episcopul de Buzău . Măsurători și deviz. Informarea mănăstirii și a episcopiei de clasarea obiectivului ca monument istoric.
Observații: Grăjdana, fostă comună, este acum sat în comuna Tisău, județul Buzău.
Nr. filelor: 31
Număr dosar: 3628