3650 | Biserica „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” – Biserica Domnească, municipiul Vaslui

cod LMI: VS-II-m-A-06708
Județ: Vaslui
Anii de corespondență: 1911-1925
Cuprinsul dosarului: Județul Vaslui, oraș Vaslui, Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” - Domnească - catedrala orașului (1475). Scurt istoric al bisericii. Corespondență între CMI și Parohia „Sf Ioan Botezătorul” în jurul proiectului de restaurare a bisericii: ante-măsurătoare-deviz, raport privind neînțelegerile dintre parohie și antreprenor. Corespondență între arhitectul N. Ghika-Budești și M. Vasiliu (fabricant - produse din ceramică) în scopul realizării unor discuri de teracotă pentru ornamentarea bisericii; neînțelegeri privind materialul comandat. Deviz - reparație curte interioară. Deviz estimativ - reparații provizorii. Deviz - reparații la acoperișul bisericii. Referat - restaurare biserică. Chestionar. Biserica, datată 1475 (conform cronicilor) și 1490 (conform pisaniei), a suferit reparații radicale în secolul al XIX-lea. Ante-măsurători-deviz - lucrări de restaurare a bisericii. Situație - lucări biserică. Raport -parohie. Oferte - ateliere de piatră și marmură.
Nr. filelor: 171
Număr dosar: 3650