3651 | Biserica „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul”, municipiul Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr. 58

cod LMI: VS-II-m-A-06708
Județ: Vaslui
Anii de corespondență: 1926-1944
Cuprinsul dosarului: Județul Vaslui, oraș Vaslui, Biserica Catedrală „Sf. Ioan Botezătorul”. Corespondență privind restaurarea bisericii catedrale și restabilirea prețurilor pentru materialele de construcție. Deviz. Schițe. Adresă din partea Primăriei Vaslui prin care se solicită ajutorul financiar Comisiunii, pentru finalizarea lucrărilor de reparație. Rapoarte cu privire la situația lucrărilor de restaurare. Analiză de prețuri. Deviz pentru lucrările necesare la Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”. Oferta (arh. Alexandru Popovici). Adresă prin care Ministerul Cultelor și Artelor alocă bani pentru continuarea lucrărilor de restaurare. Situație definitivă. Adrese către CMI din partea Parohiei Bisericii Catedrale și Prefecturii Județului Vaslui, Episcopiei a Hușilor, cu privire la restaurarea integrală a bisericii. Telegramă. Adresă - Parohia solicită executarea unor sobe în biserică. Oferte: Fabrica de produse metalice P. Măcărescu & D. Necula, Fabrica de Construcții de Fer Nicolae T. Popescu, Frații Weigel, Societatea Anonimă de Financiare Fabrica fostă J. Haug. Deviz pentru ușa de lemn a bisericii (sculptor C. M. Babic). Chitanță. Transcriere a inscripției/pisaniei bisericii. Scrisori de trăsură CFR pentru transportul ușii de lemn și a geamurilor. Factură pentru furnizarea geamurilor - Prima Fabrică de Oglinzi în România Aug. Zwoelfer. Lista de plată a meșterilor. Releveu fațadă vestică a bisericii. Tablou al materialelor de schelărie și olane de pe șantierul bisericii. Corespondență privind construirea turnului clopotniță. Referat. Deviz pentru reconstruirea clopotniței bisericii. Adrese cu referire la Mănăstirea Dobrovăț. Corespondență privind vânzarea icoanei pictate de Nicolae Grigorescu aflată în Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”. Proiectul pentru reparația bisericii avariată de cutremurul din 10 noiembrie 1940 (memoriu, antemăsurătoare-deviz, caiet de sarcini). Condiții speciale pentru executarea lucrărilor de consolidare după cutremur. Delegații. Referat - recepția picturii. Corespondență - parohia solicită Comisiunii ajutor financiar pentru construirea clopotniței. Adresă - Comisiunea aprobă ofertele pictorilor Vasile Pascu și I. Sebastian pentru restaurarea picturii. Condiții speciale pentru construirea turlei Pantocrator. Memoriu privind așezarea clopotniței (arh. Horia Teodoru, CMI). Schițe planuri biserică. Istoric al bisericii (Preot Paroh Econom I. A. Grigoriu). Parohia solicită aprobarea lucrărilor de restaurare Ministerului Înzestrării Armatei și Producției de Război. Planuri parter - biserică și clopotniță. Planul clopotniței bisericii - fațadă principală și laterală, secțiuni.
Nr. filelor: 176
Număr dosar: 3651