3696 | Biserica „Intrarea în Biserică”(1827-1834), str. Mănăstirii 115, în fostul sat Vieroşi, actual sat aparţinător Făgetu, oraş Mioveni; Schitul Negru Vodă (sec. XIV-XIX), sat/comuna Cetățeni; Biserica „Sf. Nicolae” (1701) nr. 157, sat/comuna Izvoru (fostul sat Izvoru de Sus).

cod LMI: AG-II-m-A-13686.01; AG-II-a-A-13594; AG-II-m-A-13708
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1920-1943
Cuprinsul dosarului: Județul Muscel, comuna Colibași, cătun Vieroși, Fostă Mănăstirea Vieroși, Biserica filială „Intrarea în biserică” (1834). Chestionar, corespondență, releveu, planuri, schițe, deviz estimativ. Comuna Stoenești, Biserica „Schitul Negru Vodă” -„ Cetățuia”. Satul Izvorul de Sus, Biserica.
Observații: Județul Muscel a fost desființat în urma reformei administrative, cele mai multe localități trecând la județul Argeș. Fostul sat Vieroşi este inclus satului aparţinător Făgetu, oraş Mioveni. Biserica „Intrarea în Biserică”, aparținând fostei mănăstiri Vieroși, a fost construită între 1827-1834, pe locul bisericii construite între 1571-1573 şi refăcută în 1645.
Nr. filelor: 118
Număr dosar: 3696