3764 | Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (sec. XIII-XX)), sat Voivodenii Mari, comuna Voila

Stare actuală: Biserica monument istoric parțial demolată( sec. XIII-XX)
cod LMI: BV-II-m-A-11847
Județ: Brașov
Anii de corespondență: 1946-1951
Cuprinsul dosarului: Județul Făgăraș, comuna Voievodenii Mari, Biserica „Adormirea Maicii Domnului”(sec. XIII-XX). Corespondență între parohie, oficiul protopopesc și Comisiunea Monumentelor Istorice. Parohia cere demolarea bisericii care este deteriorată. Comisiunea, prin arhitecții săi, refuză pe motiv că aceasta este monument istoric și cer restaurarea ei. Procese verbale, memorii, antemăsurători deviz pentru lucrări de reparații, analiza prețurilor, referate ale arhitecșilor Horia Teodoru, Ștefan Balș, Vasile Moisescu etc. Demolarea bisericii care nu era monument istoric și era lipită de biserica monument are loc fără a se aștepta răspunsul Comisiunii. Județul Iași, comuna Poeni, Schitul Duca (secolul XVIII). Schite, planuri, referate, analiza prețurilor, procese verbale, memorii, corespondență etc. referitoare la demolarea parțială neautorizată a bisericii monument istoric din Voivodenii Mari. Proces verbal de recepție după restaurarea bisericii.
Observații: Voivodenii Mari este acum sat în comuna Voila, județul Brașov ca urmare a împărțirii administrative din perioada comunistă.
Nr. filelor: 191
Număr dosar: 3764