3807 | Lege pentru conservarea și restaurarea monumentelor istorice 1919, apărută în Monitorul Oficial. Memoriu 542/1939 privind completări și adăugiri la legea din 1919, întocmit de arhitectul Iancu I. Athanasescu, președintele Regionalei Comisiunii Monumentelor Istorice Oltenia.

Județ: București
Anii de corespondență: 1938
Cuprinsul dosarului: Dosar legislatie. Legea pentru conservarea și restaurarea monumentelor istorice 1919. Memoriu 542/1939 privind completări și adăugiri la legea din 1919, semnat de arhitectul Iancu Athanasescu, președintele Regionalei CMI Oltenia.
Nr. filelor: 12
Număr dosar: 3807