0001 | Biserica fostei mănăstiri premonstratense, sat Abram, comuna Abram

Denumire: Biserica fostei mănăstiri premonstratense, sat Abram, comuna Abram
cod LMI: BH-II-m-B-01091
Județ: Bihor
Anii de corespondență: 1935
Cuprinsul dosarului: ABRAM, jud. Bihor - Biserica reformată: corespondenţă, se confirmă clasarea bisericii în rândul monumentelor istorice.
Nr. filelor: 4
Număr dosar: 0001