0005 | Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Adam; Biserica „Sf. Voievozi”, sat Adam; Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, sat Căuești; Biserica de lemn „Intrarea în Biserică”, sat Știețești, comuna Drăgușeni

Denumire: Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Adam; Biserica „Sf. Voievozi”, sat Adam; Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, sat Căuești; Biserica de lemn „Intrarea în Biserică”, sat Știețești, comuna Drăgușeni
cod LMI: GL-II-m-B-03073
Județ: Galați
Anii de corespondență: 1921-1951
Cuprinsul dosarului: ADAM, jud. Tutova - Mănăstirea Adam cu Biserica Adormirea Maicii Domnului: chestionar; corespondenţă, descriere, inventarul odoarelor, deviz reparaţii (inclusiv pictura); schițe releveu; descriere urmări cutremur. Biserica Sf. Voievozi (Adam), Biserică de lemn Adormirea Maicii Domnului (Căueşti), Biserica de lemn Intrarea în Biserică (Știeţeşti): chestionare. Semnatari: N. Ghika-Budeşti, Şt. Balş, H. Teodoru.
Nr. filelor: 74
Număr dosar: 0005