0006 | Monumentul Triumfal Tropaeum Traiani, sat Adamclisi, comuna Adamclisi

Denumire: Monumentul Triumfal Tropaeum Traiani, sat Adamclisi, comuna Adamclisi
cod LMI: CT-I-m-A-02567.05
Județ: Constanța
Anii de corespondență: 1914-1949
Cuprinsul dosarului: ADAMCLISI, jud. Constanţa - Monumentul Tropaeum Traiani şi muzeul: dosar a) — corespondenţă, cercetare, descriere, stare, deviz reparaţii. Semnatari N. lorga, V. Pârvan, Şt. Balş. b) - corespondenţă, antemăsurătoare, deviz reparaţii, referate, caiet de sarcini pt. lucrări, conservarea şi transportul metopelor. Semnatari: V. Pârvan, V. Brătulescu, C. Daicoviciu, c) - corespondenţă, analize, avize, măsurători, devize lucrări de sistematizare. Printre semnatari: Şt. Balş. d) - corespondenţă, contracte, referate de specialitate, devize lucrări de sistematizare reliefuri de piatră; chestionar. Printre semnatari: Şt. Balş. e) .— corespondenţă, schiţe, antemăsurători, devize pentru lucrări de restaurare, sistematizare, amenajare. Printre semnatari: Şt. Balş. f) - planuri, desen pentru fundaţii, socluri, metope-reliefuri. Semnatari: Şt. Balş, E. Costescu, H. Teodoru, g) - planuri, desen pentru fundaţii, socluri şi reliefuri. Semnatari: Şt. Balş, E. Costescu, H. Teodoru, h) - caiet de sarcini, antemăsurători-devize, planuri, schiţe, scheme, tabel; mutarea blocurilor de piatră, sistematizare-amenajare. Semnatari: H. Teodoru, A. Scheletti, i) - planuri, schiţe, relevee pentru socluri, panou S; sistematizarea reliefului, amplasarea metopelor şi sclavilor, fundaţii. Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, E. Costescu. J) – corespondență, deviz, ciornă comunicare (Horia Teodoru) – propunere restaurare, amenajare Traianeum.
Observații: Monumentul Triumfal Tropaeum Traiani face parte din Situl arheologic de la Adamclisi Adamclisi, comuna Adamclisi CT-I-s-A-02567
Nr. filelor: 648
Număr dosar: 0006