0007 | Biserica „Sfântul Nicolae”, sat Adâncata, DJ-II-m-B-08170; Biserica „Sf. Pantelimon”, sat Goiești, DJ-II-m-B-08285; Bisericile „Sf. Dumitru”, „Adormirea Maicii Domnului” sat Adâncata; Biserica „Intrarea în Biserică”, sat Vladimir, comuna Goiești

Denumire: Biserica „Sfântul Nicolae”, sat Adâncata, DJ-II-m-B-08170; Biserica „Sf. Pantelimon”, sat Goiești, DJ-II-m-B-08285; Bisericile „Sf. Dumitru”, „Adormirea Maicii Domnului” sat Adâncata; Biserica „Intrarea în Biserică”, sat Vladimir, comuna Goiești
cod LMI: DJ-II-m-B-08170; DJ-II-m-B-08285
Județ: Dolj
Anii de corespondență: 1921-1948
Cuprinsul dosarului: ADÂNCATA, jud. Dolj - Bisericile: Sf. Nicolae, Sf. Dumitru, Adormirea Maicii Domnului, Intrarea în Biserică (Vladimir), Sf. Pantelimon (Goeşti): chestionare, fişe, corespondenţă, referate; procese-verbale recepţie lucrări; situaţia lucrărilor executate; caiet de sarcini; devize restaurare (inclusiv pictura); îndiguiri. Semnatari: V. Brătulescu, C. Bârneanu (pictor restaurator), I. L. Atanasescu, Ministerul Cultelor şi Artelor.
Nr. filelor: 78
Număr dosar: 0007