0008 | Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Adâncata, comuna Adâncata

Denumire: Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Adâncata, comuna Adâncata
Județ: Ialomița
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: ADÂNCATA, jud. Prahova - Biserica Adormirea Maicii Domnului: chestionar.
Observații: Adâncata, în trecut comună în jud. Prahova
Nr. filelor: 2
Număr dosar: 0008