0014 | Biserică în stare de ruină, sat Agapia, comuna Agapia

Denumire: Biserică în stare de ruină, sat Agapia, comuna Agapia
Județ: Neamț
Anii de corespondență: 1932-1933
Cuprinsul dosarului: AGAPIA, jud. Neamţ. Biserica M-rii din Deal (mon. 1823). Referat, starea monumentului: dărâmare, 1913, ruine, pietre cu inscripţii, cerinţa reconstrucţiei, conservarea construcţiilor din jurul mănăstirii. Printre semnatari, arh. Şt. Balş. Menţionăm şi existenţa unui număr al ziarului „Lumea".
Nr. filelor: 9
Număr dosar: 0014