0015 | Mănăstirea Agapia, NT-II-a-A-10627; Biserica „Sf. Voievozi”, NT-II-m-A-10627.01; Bolniţa de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, NT-II-m-A-10627.07; Biserica de lemn „Sf. Ioan Botezătorul”, NT-II-m-B-10584.01; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Agapia, comuna Agapia

Denumire: Mănăstirea Agapia, NT-II-a-A-10627; Biserica „Sf. Voievozi”, NT-II-m-A-10627.01; Bolniţa de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, NT-II-m-A-10627.07; Biserica de lemn „Sf. Ioan Botezătorul”, NT-II-m-B-10584.01; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Agapia, comuna Agapia
cod LMI: NT-II-a-A-10627; NT-II-m-A-10627.01; NT-II-m-A 10627.07; NT-II-m-B-10584.01
Județ: Neamț
Anii de corespondență: 1921-1945
Cuprinsul dosarului: AGAPIA, jud. Neamţ. M-rea Agapia Veche (mon. 1585), Bis. Sf. Voievozi Mihail şi Gavril (mijlocul sec. XVII), Biserica Sf. Nicolae (mon. 1810-1812), Bisericile de lemn, Adormirea Maicii Domnului şi Sf. loan Botezătorul. Chestionare, corespondenţă, devize, antemăsurători, descriere, schițe. Emitenţi-destinatari: CMI, mănăstirea. Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Min. Culturii . Se referă la starea monumentelor, incendiu paraclis şi turnul; pictura (autor, Nicolae Grigorescu) deteriorată. Reparaţii, construcţii, canalizare. Printre semnatari: mitropoliţii Nicodim şi Pimen, I. D. Ştefănescu, A Verona, Şt. Balş.
Nr. filelor: 41
Număr dosar: 0015