0022 | Biserica „Buna Vestire” – Grecească, municipiul Alba Iulia

Denumire: Biserica „Buna Vestire” - Grecească, municipiul Alba Iulia
cod LMI: AB-II-m-B-00116.01
Județ: Alba
Anii de corespondență: 1939-1944
Cuprinsul dosarului: ALBA IULIA, jud.Alba, Biserica parohială ortodoxă română. Adrese, referate, rezoluţii, delegaţie, antemăsurători-devize. Istoricul monumentului (1793), stare (urmările cutremurului din 1940 etc), necesitatea reparaţiilor. Vizita lui N. lorga. Descoperirea vechii picturi. Printre semnatari: V. Brătulescu, Șt. Balş.
Nr. filelor: 12
Număr dosar: 0022