0023 | Casa Fejedelmi, municipiul Alba Iulia

Denumire: Casa Fejedelmi, municipiul Alba Iulia
Județ: Alba
Anii de corespondență: 1948
Cuprinsul dosarului: ALBA IULIA, jud.Alba, Casa Fejedelmi. Adresă. CMI (C. Daicoviciu, V. Brătulescu). Reparaţia sau restaurarea monumentului nu se pot efectua decât cu avizul (aprobarea) CMI.
Nr. filelor: 1
Număr dosar: 0023