0026 | Cetatea Alba Carolină; Catedrala „Sf. Treime”; Obeliscul închinat memoriei lui Horea, Cloșca și Crișan, municipiul Alba Iulia

Denumire: Cetatea Alba Carolină; Catedrala „Sf. Treime”; Obeliscul închinat memoriei lui Horea, Cloșca și Crișan, municipiul Alba Iulia
cod LMI: AB-II-m-A-00088; AB-II-m-A-00128.01; AB-III-m-B-00401
Județ: Alba
Anii de corespondență: 1937-1950
Cuprinsul dosarului: ALBA IULIA, jud.Alba. Cetatea medievală. Biserica încoronării, Monumentul lui Horea. Corespondenţă, referate, procese-verbale. Starea monumentelor, transformări, reparaţii. Emitenţi-destinatari: C.M.I., M.A.N., Min. Artelor, Muzeul Alba lulia; V. Brătulescu, H. Teodoru.
Observații: Catedrala „Sf. Treime” face parte din Ansamblul Reîntregirii Neamului, municipiul Alba Iulia
Nr. filelor: 29
Număr dosar: 0026