0027 | Castrul Legiunii a XIII-a Gemina, municipiul Alba Iulia

Denumire: Castrul Legiunii a XIII-a Gemina, municipiul Alba Iulia
cod LMI: AB-I-m-A-00001.01
Județ: Alba
Anii de corespondență: 1929
Cuprinsul dosarului: ALBA IULIA, jud.Alba, Cetatea romană. Corespondenţă, raport. Starea monumentului. Ml, Min. Agr., Min. Culte, C.M.I. Printre semnatari, I. Andrieşescu.
Observații: Castrul Legiunii a XIII-a Gemina face parte din Situl arheologic de la Alba Iulia, municipiul Alba Iulia
Nr. filelor: 6
Număr dosar: 0027