0033 | Monumentul lui Petofi Sandor, sat Albești, comuna Albești

Denumire: Monumentul lui Petofi Sandor, sat Albești, comuna Albești
cod LMI: MS-III-m-B-16080
Județ: Mureș
Anii de corespondență: 1949
Cuprinsul dosarului: ALBEŞTI, jud. Târnava Mare. Monumentul, casa-muzeu Petofi. Corespondenţă, referate, memoriu, delegaţie. Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru ş.a.
Observații: Localitatea Albești se află în prezent în jud. Mureș
Nr. filelor: 9
Număr dosar: 0033