0043 | Biserica „Cuvioasa Paraschiva”, sat Alimpești; Biserica ”Sf. Nicolae”, sat Corșoru; Biserica „Cuvioasa Paraschiva”, sat Luculești; Biserica „Pogorârea Sf. Duh”, sat Nistorești, comuna Alimpești

Denumire: Biserica „Cuvioasa Paraschiva”, sat Alimpești; Biserica ”Sf. Nicolae”, sat Corșoru; Biserica „Cuvioasa Paraschiva”, sat Luculești; Biserica „Pogorârea Sf. Duh”, sat Nistorești, comuna Alimpești
Județ: Gorj
Anii de corespondență: 1921-1923
Cuprinsul dosarului: ALIMPEŞTI, jud. Gorj. Biserica Cuv. Paraschiva. Căt. Corşoru, Biserica Sf. Nicolae. Căt. Luculeşti, Biserica Cuv. Paraschiva. Căt. Nistoreşti, Biserica Pogorârea Sf. Duh (reparaţii acoperiş). Chestionare, corespondenţă, devize. Semnatari (rezoluţii): D. Onciul, N. Ghika.
Nr. filelor: 13
Număr dosar: 0043