0045 | Biserica „Sf. Voievozi” și „Sf. Nicolae”; Cula Poenaru, sat Almăj; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Șitoaia, comuna Almăj

Denumire: Biserica „Sf. Voievozi” și „Sf. Nicolae”; Cula Poenaru, sat Almăj; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Șitoaia, comuna Almăj
cod LMI: DJ-II-m-A-08173; DJ-II-m-A-08174; DJ-II-m-B-08376
Județ: Dolj
Anii de corespondență: 1921-1951
Cuprinsul dosarului: ALMAJU, jud. Dolj. Biserica Sf. Voievozi şi Sf. Nicolae. Cula Poenaru. Căt. Sitoaia, Biserica Adormirea. Chestionare, fişe, memoriu, caiet de sarcini, contract (pictură), corespondenţă, instrucţiuni, devize, procese-verbale. Starea mon. (construcţii şi pictură). Restaurare. Semnatari: D. Onciul, N. Ghika, V. Brătulescu, cu referiri la pictorii Verona şi Jean Lişteveanu.
Nr. filelor: 60
Număr dosar: 0045