0057 | Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”, Amărăștii de Jos, DJ-II-m-B-08176; Biserica „Sf. Voievozi”, sat Amărăștii de Jos, comuna Amărăștii de Jos, DJ-II-m-B-08175; Biserica ”Sf. Nicolae”, sat Amărăștii de Sus, comuna Amărăștii de Sus, DJ-II-m-B-08177; Biserica ”Sf. Treime”, sat Cepari, comuna Cârlogani, OT-II-m-B-08814; Biserica „Sf. Nicolae” și „Sf. Ion”, sat Urdari, comuna Urdari, GJ-II-m-B-09443; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Amărăștii de Jos, comuna Amărăști de Jos; Biserica „Sf. Voievozi”, sat Amărăștii de Sus, comuna Amărăștii de Sus

Denumire: Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”, Amărăștii de Jos, DJ-II-m-B-08176; Biserica „Sf. Voievozi”, sat Amărăștii de Jos, comuna Amărăștii de Jos, DJ-II-m-B-08175; Biserica ”Sf. Nicolae”, sat Amărăștii de Sus, comuna Amărăștii de Sus, DJ-II-m-B-08177; Biserica ”Sf. Treime”, sat Cepari, comuna Cârlogani, OT-II-m-B-08814; Biserica „Sf. Nicolae” și „Sf. Ion”, sat Urdari, comuna Urdari, GJ-II-m-B-09443; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Amărăștii de Jos, comuna Amărăști de Jos; Biserica „Sf. Voievozi”, sat Amărăștii de Sus, comuna Amărăștii de Sus
cod LMI: DJ-II-m-B-08176; DJ-II-m-B-08175; DJ-II-m-B-08177; OT-II-m-B-08814; GJ-II-m-B-09443
Județ: Dolj; Olt; Gorj
Anii de corespondență: 1921-1938
Cuprinsul dosarului: AMĂRĂŞTII, jud. Romanaţi, Căt. Amărăştii de Jos, Bisericile Sf. Nicolae, Sf. loan, Sf. Voievozi. Căt. Amărăştii de Sus, Bisericile Sf. Voievozi, Sf. Nicolae. Cu referiri asupra Bisericii Sf. Treime, jud. Romanaţi. Com. Cepari şi Biserica Urdari, jud. Gorj. Chestionare, corespondenţă, procese-verbale, memoriu, antemăsurători-devize, buget. Starea monumentului, pericolul dărâmării, intervenţia CMI pentru conservare: Reparaţii. Semnatari: episcop., N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru ş.a.
Nr. filelor: 61
Număr dosar: 0057