0063 | Biserica „Sf. Împărați”, sat Aninoasa, comuna Aninoasa

Denumire: Biserica „Sf. Împărați”, sat Aninoasa, comuna Aninoasa
Județ: Gorj
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: ANINOASA, jud. Gorj. Biserica Sf. Împăraţi. Chestionar, corespondenţă.
Nr. filelor: 3
Număr dosar: 0063