0064 | Mănăstirea Aninoasa, sat Aninoasa, comuna Aninosa, AG-II-a-A-13467; Mănăstirea Vieroși, sat aparținător Făgetu, oraș Mioveni, AG-II-a-A-13686; Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Fundeni, municipiul Câmpulung, AG-II-m-A-13543; Biserica domnească, municipiul Câmpulung, AG-II-m-A-13547.01; Schitul Negru Vodă, sat Cetățeni, comuna Cetățeni, AG-II-a-A-13594; Ruinele bisericii de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, sat Gorganu, comuna Călinești, AG-I-s-B-13364; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Argeșelu, comuna Mărăcineni, AG-II-m-B-13468; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Hârtiești, comuna Hârtiești, AG-II-m-B-13703; Biserica „Sf. Voievozi”, sat Călinești, comuna Călinești, AG-II-m-B-13506; Biserica „Sf. Trei Ierarhi”, sat Valea Pechii, comuna Schitu Golești, AG-II-m-A-13841.01; Mănăstirea Negru Vodă, municipiul Câmpulung, AG-II-a-A-13547; Biserica „Cuvioasa Paraschiva” a fostului schit Lacu Negru, sat Radu Negru; comuna Călinești, AG-II-m-A-13769; Biserica din satul Dragoslavele, comuna Dragoslavele, jud. Argeș

Denumire: Mănăstirea Aninoasa, sat Aninoasa, comuna Aninosa, AG-II-a-A-13467; Mănăstirea Vieroși, sat aparținător Făgetu, oraș Mioveni, AG-II-a-A-13686; Biserica „Adormirea Maicii Domnului” - Fundeni, municipiul Câmpulung, AG-II-m-A-13543; Biserica domnească, municipiul Câmpulung, AG-II-m-A-13547.01; Schitul Negru Vodă, sat Cetățeni, comuna Cetățeni, AG-II-a-A-13594; Ruinele bisericii de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, sat Gorganu, comuna Călinești, AG-I-s-B-13364; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Argeșelu, comuna Mărăcineni, AG-II-m-B-13468; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Hârtiești, comuna Hârtiești, AG-II-m-B-13703; Biserica „Sf. Voievozi”, sat Călinești, comuna Călinești, AG-II-m-B-13506; Biserica „Sf. Trei Ierarhi”, sat Valea Pechii, comuna Schitu Golești, AG-II-m-A-13841.01; Mănăstirea Negru Vodă, municipiul Câmpulung, AG-II-a-A-13547; Biserica „Cuvioasa Paraschiva” a fostului schit Lacu Negru, sat Radu Negru; comuna Călinești, AG-II-m-A-13769; Biserica din satul Dragoslavele, comuna Dragoslavele, jud. Argeș
cod LMI: AG-II-a-A-13467; AG-II-a-A-13686; AG-II-m-A-13543; AG-II-m-A-13547.01; AG-II-a-A-13594; AG-I-s-B-13364; AG-II-m-B-13468; AG-II-m-B-13703; AG-II-m-B-13506 ; AG-II-m-A-13841.01; AG-II-a-A-13547; AG-II-m-A-13769
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1920-1922
Cuprinsul dosarului: BISERICI, Mănăstiri, schituri din Muscel. M-rea Aninoasa. M-rea Vieroşi - Colibaşi. Biserica Fundeni, Câmpulung. Biserica Domnească Câmpulung. Schit Cetăţuia (Negru Vodă). Biserica Sf. Împăraţi, parohia Lucieni. Biserica Adormirea, com. Gorganu. Biserica Hârtieşti. Biserica Adormirea din Ciumeşti. Biserica din Călineşti. Biserica Trei Ierarhi, com. Schitu Goleşti. Biserica Negru Vodă, Câmpulung. Biserica Dragoslavele. Biserica Schitului Lacul Negru din com. Vrăneşti, căt. Guşaţi. Corespondenţă, schiţă, plan, liste (materiale, preţuri), măsurători-devize, procese-verbale. Reparaţii, construcţii. Semnatari: D. Onciul, V. Drăghiceanu, mitrop. Platon Ploişteanu, pictor D. Norocea.
Observații: Ciumești, vechea denumire a satului Argeșelu, comuna Mărăcineni, jud. Argeș.
Nr. filelor: 75
Număr dosar: 0064