0065 | Mănăstirea Aninoasa, sat Aninoasa, comuna Aninoasa

Denumire: Mănăstirea Aninoasa, sat Aninoasa, comuna Aninoasa
cod LMI: AG-II-a-A-13467
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1920-1947
Cuprinsul dosarului: M-rea ANINOASA - Muscel (Sf. Nicolae). Corespondenţă, chestionar, măsurători-devize, procese-verbale, referate, buget, chitanţe, liste materiale, memorii, schiţe-releveu ansamblu. Starea monumentului, meşteri, reparaţii-restaurare, recepţie. Semnatari: D. Onciul, N. Ghika, V. Brătulescu, H. Teodoru, Alex. Lapedatu, V. Moisescu. Cu referiri şi asupra unei icoane de la Schitul Goleşti.
Nr. filelor: 34
Număr dosar: 0065