0067 | Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”, sat Apahida, comuna Apahida

Denumire: Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”, sat Apahida, comuna Apahida
cod LMI: CJ-II-m-B-07518
Județ: Cluj
Anii de corespondență: 1938-1946
Cuprinsul dosarului: APAHIDA, jud. Cluj. Biserica ortodoxă de lemn Sf. Mihail şi Gavril. Corespondenţă, referate, liste materiale, instrucţiuni pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi restaurare. Starea mon. (construcţii, pictură, împrejmuire) reparaţii. Semnatari: Şt. Balş, H. Teodoru, P. Antonescu, V. Brătulescu.
Nr. filelor: 15
Număr dosar: 0067