0126 | Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Bolboși, comuna Bolboși

Denumire: Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Bolboși, comuna Bolboși
Județ: Gorj
Anii de corespondență: 1921-1938
Cuprinsul dosarului: BALBOŞI, jud. Gorj. Biserica Adormirea. Chestionar, corespondenţă, devize. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru ş.a.
Nr. filelor: 11
Număr dosar: 0126