0185 | Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, sat Rasova, comuna Bălești, GJ-II-m-B-09360; Biserica de lemn „Sf. Arhangheli”, sat Ceauru, comuna Bălești, GJ-II-m-B-09273; Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, sat Bălești, comuna Bălești; Biserica „Sf. Vasile” și „Adormirea Maicii Domnului”, sat Rasova, comuna Bălești

Denumire: Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, sat Rasova, comuna Bălești, GJ-II-m-B-09360; Biserica de lemn „Sf. Arhangheli”, sat Ceauru, comuna Bălești, GJ-II-m-B-09273; Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, sat Bălești, comuna Bălești; Biserica „Sf. Vasile” și „Adormirea Maicii Domnului”, sat Rasova, comuna Bălești
cod LMI: GJ-II-m-B-09360; GJ-II-m-B-09273
Județ: Gorj
Anii de corespondență: 1921-1946
Cuprinsul dosarului: BĂLEŞTI, jud. Gorj, Biserica Naşterea Maicii Domnului. Căt. Spineşti, Biserica Sf. loan Botezătorul. Căt. Seciu, Biserica Buna Vestire. Căt. Rasova, Biserica Sf. Vasile, Adormirea. Căt. Arhonţi, Biserica Sf. Voievozi. Chestionare, corespondenţă, antemăsurători-devize, proces-verbal, schiţe-planuri. Cercetări, Stare. Restaurare. Semnatari: V. Brătulescu, E. Costescu, H. Teodoru, N. Ghika, episcopii Nifon Craioveanu şi Varlaam.
Nr. filelor: 95
Număr dosar: 0185