0254 | Mănăstirea Bârnova, sat Bârnova, comuna Bârnova

Denumire: Mănăstirea Bârnova, sat Bârnova, comuna Bârnova
cod LMI: IS-II-a-A-04103
Județ: Iași
Anii de corespondență: 1921-1951
Cuprinsul dosarului: BÂRNOVA, com. Bucium, jud. laşi, Mănăstirea Bârnova.Chestionar, corespondenţă, inventar cărţi vechi, procese-verbale, referate, antemăsurători-devize, situaţii ş.a. Stare, reparaţii. Semnatari: N. Ghika-Budești, P. Antonescu, H. Teodoru, V. Drăghiceanu, Şt. Balş, V. Brătulescu, E. Costescu.
Nr. filelor: 111
Număr dosar: 0254