0281 | Ansamblul bisericii reformate, sat Benic, comuna Galda de Jos

Denumire: Ansamblul bisericii reformate, sat Benic, comuna Galda de Jos
cod LMI: AB-II-a-B-00185
Județ: Alba
Anii de corespondență: 1945-1946
Cuprinsul dosarului: BENIC, jud Alba. Biserica (reformată) - cetate. Corespondenţă, referate, stare. Dezvelirea bisericii şi a clopotniţei, vinderea materialului. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru.
Nr. filelor: 16
Număr dosar: 0281