0304 | Biserica de lemn „Sf. Dumitru”, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, NT-II-m-A-10590; Biserica ”Sf. Nicolae”, sat Bicazu Ardelean, comuna Bicazu Ardelean; Biserica ”Sf. Spiridon”, sat/comună Tașca;

Denumire: Biserica de lemn „Sf. Dumitru”, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, NT-II-m-A-10590; Biserica ”Sf. Nicolae”, sat Bicazu Ardelean, comuna Bicazu Ardelean; Biserica ”Sf. Spiridon”, sat/comună Tașca;
cod LMI: NT-II-m-A-10590
Județ: Neamț
Anii de corespondență: 1921-1945
Cuprinsul dosarului: BICAZ, jud. Neamţ, Căt. Cârnu - Neamţ, Biserica Sf. Pantelimon Veche, din lemn. Căt. Chisirig, Biserica Sf. Nicolae, Căt. Teaşca. Biserica Sf. Spiridon, Căt. Bicaz, Biserica Sf. Gheorghe. Toate căt. fac parte din com. Bicaz. Chestionare, corespondenţă, proces-verbal, antemăsurători-deviz, stare (în special, bis. de lemn din Cârnu). Cu referiri şi asupra altor bis. vechi de lemn din zona Bicaz - Neamţ. Semnatari: St. Balş, V. Brătulescu, H. Teodoru.
Observații: Chisirig sat desfiinţat (17 febr. 1968), unificat cu satul Bicazu Ardelean, comuna Bicazu Ardelean, jud. Neamţ
Nr. filelor: 23
Număr dosar: 0304