0340 | Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena”, sat Boboc; Biserica „Sf. Voievozi”, sat Cochirleanca, comuna Cochirleanca

Denumire: Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena”, sat Boboc; Biserica „Sf. Voievozi”, sat Cochirleanca, comuna Cochirleanca
Județ: Buzău
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: BOBOC, jud. Buzău, Biserica Sf. Împăraţi C-tin şi Elena. Căt. Găgeanu, Biserica Sf. Voievozi. Ambele căt fac parte din com. Cochirleanca. Chestionare.
Observații: Găgeanu, sat redenumit Cochirleanca, comuna Cochirleanca, jud. Buzău
Nr. filelor: 4
Număr dosar: 0340