0351 | Biserica „Cuvioasa Paraschiva”

Denumire: Biserica „Cuvioasa Paraschiva”
cod LMI: AG-II-m-B-13732
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: BOGAŢI, jud. Dâmboviţa, Căt. Chiţeşti, Biserica Sf. Nicolae. Căt. Mărceşti, Biserica Cuv. Paraschiva. Căt. Suseni. Biserica Cuv. Paraschiva. Căt. Valea Zimbrului. Biserica Sf. Gheorghe, Sf. Nicolae, Cuv. Paraschiva. Căt. Valea Morii, Biserica Cuv. Paraschiva. Chestionare.
Nr. filelor: 12
Număr dosar: 0351