0394 | Biserica „Sf. Nicolae”, sat/com. Botești

Denumire: Biserica „Sf. Nicolae", sat/com. Botești
Județ: Neamț
Anii de corespondență: 1921-1926
Cuprinsul dosarului: BOTEŞTI, jud. Roman, Biserica Sf. Nicolae. Chestionar, corespondenţă. Starea mon.; necesitatea unor reparaţii. Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu.
Observații: Sat/ com. Botești jud. Neamț
Nr. filelor: 5
Număr dosar: 0394