0395 | Biserica de lemn

Denumire: Biserica de lemn
Județ: Mureș
Anii de corespondență: 1938-1944
Cuprinsul dosarului: BOTEZ, jud. Cluj, Biserica ortodoxă din lemn. Corespondenţă, listă materiale. Starea monumentului. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru.
Observații: Demolată, sat Botez, com. Ațintiș
Nr. filelor: 6
Număr dosar: 0395