0396 | Biserica de lemn

Denumire: Biserica de lemn
Județ: Mureș
Anii de corespondență: 1939
Cuprinsul dosarului: BOTEZ , Turda, Biserica din lemn. Corespondenţă, proces-verbal. Starea monumentului. Se propune demolarea. Semnatari: V. Brătulescu, H. Teodoru, C. Daicoviciu.
Observații: Demolată, sat Botez, com. Ațintiș
Nr. filelor: 4
Număr dosar: 0396